Регенерация с Pentagram®

Енергия за здраве!

Пентаграма®

Тези основни продукти съответстват на енергиите на петте основни елемента (дърво, огън, земя, метал и вода), тяхното сътрудничество и взаимно свързване според традиционната китайска медицина. Тази система допринася за пречистване и регенерация на целия организъм, в зависимост от естеството на всеки здравен проблем и по-специално неговото лечение.

Регенерация на организма – PENTAGRAM®

Билковите концентрати ПЕНТАГРАМ® са опорният стълб на продуктите, които предлагаме. Те се основават на цялостното отношение към човека, което възприема идеята, че тялото и мисълта са взаимно свързани. Изхождат от древната теория за Ин и Ян и за Петте елемента, към която са добавени и най-новите постижения на модерната наука. Препаратите въздействат на две нива в човешкия организъм. Чрез фитотерапията директно влияят върху отделните органи на тялото, докато хомеопатичните елементи въздействат върху главните подкорови центрове на мозъка, като по този начин повлияват самата причина за заболяването.

Последвайте ни в социалните мрежи

Your browser doesn’t support the object tag.
InstagramMail