Биоенергоинформацията е бъдещето

КОГАТО МЪДРОСТТА ОТ МИНАЛОТО
СРЕЩА СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Биоенергоинформацията е бъдещето

КОГАТО МЪДРОСТТА ОТ МИНАЛОТО
СРЕЩА СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Биоенергоинформацията е бъдещето

Създадени с респект към природата, продуктите на Bio Energy са революционна и иновативна стъпка на завръщане на човека към корените.
Съюзът на мъдростта от миналото и научните постижения на настоящето ни води напред към бъдещето. Комбинацията на древните източни разбирания за хармония и баланс на природните стихии и съвременните достижения на фитотерапията, хомеопатията, кристалотерапията и биоинформационните технологии, превръща продуктите на Bio Energy в протегната ръка на човека обратно към природата и природосъобразния начин на живот.

Как работят продуктите на Bio Energy?

Всичко около нас е енергия. Растителният и животинският свят, водата, камъните, кристалите – всичко трепти с определена честота, със свой резонанс – и ние хората не правим изключение.
Напоследък все повече се говори за невероятните способности на организма да се самовъзстановява, за силата на мисълта и необятните ни възможности, много от които са все още обект на изследване. В синхрон с това, философията на Bio Energy се основава на разбирането, че тялото и ума са неразривно свързани части от една енергийна система и умът е способен да влияе върху здравето на тялото.

Според древната китайска култура, всичко, което виждаме е резултат от взаимодействието на петте основни елемента или стихии (земя, вода, огън, дърво и метал), като балансираното им присъствие в тялото се изразява в добро здраве и кондиция.
Вдъхновени от мъдростта на миналото и създадени с помощта на съвременните научни постижения и технологии, продуктите Bio Energy внасят в тялото нужната биоенергоинформация, която хармонизира елементите. Те са 100% натурални и дават импулс на саморегенериращата система на организма да заработи.

Какво представлява биоенергоинформацията?

Биоенергоинформацията съдържа електромагнитни честоти, които предизвикват биохимични реакции. Тези реакции имитират контролните честоти на центровете на мозъчното подкорие, които отговарят за работата на нервната система и органите.

Как работи биоенергоинформацията?

Терапията с енергийни продукти работи на принципа на резонанса и действието, което биоинформацията оказва на човешкото тяло. Комбинацията от използваните честоти ускорява, потиска или спира определени биохимични реакции. Това позволява оптималното въздействие на природните съставки в конкретните продукти и води до стартиране на обновяващия процес.
Във всеки организъм може да настъпи процес на обновяване по определени правила. За целта информацията, която се внася, трябва да прилича на информацията, на която е нужно да се повлияе. Това води до балансиране на енергийните нива в меридианите и възстановяване на загубената сила.

Bio Energy Продукти

Запознайте се с продуктите ни и разберете кой е подходящ за вас.

Последвайте ни в социалните мрежи

Your browser doesn’t support the object tag.
Mail