СУПЕРТРОНИК

БИОЕНЕРДЖИ

  СУПЕРТРОНИК е апарат разработен и адаптиран към нуждите на ENERGY - Чехия.

  За работа с устройството се организира курс за придобиване на квалификация и сертификат за ползване. Курсовете се организират от представителя за българия фирма "Катерина-Енерджи 93" ЕООД.

  СУПЕРТРОНИК е апарат за биорезонансна терапия. Принципите на биорезонанса /биорезонансна терапия, електронна биофункционална органометрия/ са открити и за пръв път приложени от Рейнхард Фол - немски лекар - като продължение на неговите идеи за прилагане на древната китайска медицина и по-специално - акупунктурата. Методът се нарича и "Метод на Фол".

  Той позволява бързо, безвредно и нагледно да се оцени общото състояние на здравето на човек с информацията за отделни органи и системи, да бъдат оценени не толкова процесите, протичащи вътре в организма, но и неговото взаимодействие с обкръжаващата го среда. И ако традиционните диагностични методи изучават патологичните процеси вече съществуващи на органично ниво, то Електропунктурната диагностика позволява да бъдат фиксирани измененията на ранен стадий, когато болестта се явява във вид на енергиен дефект, още преди в органите да са настъпили морфологични изменения, което вече е клиничната изява на болестта. Това дава възможност навреме да се предприемат превантивни мерки и да бъде прекъснато развитието на заболяването. Едновременно с това е възможно да се намали риска от погрешна диагноза, да се изключат много допълнителни изследвания, да се спестят време и пари.

  Биорезонсната диагностика в съвременните условия е част от ново направление в медицината известно като информационна медицина. Този тип диагностика дава възможност за създаване на устойчива биологична обратна връзка между пациента и съответната диагностична апаратура, както и за провеждане на вегетативно-медикаментозно тестиране и два вида терапия – биорезонансна и честотно-резонансна.

 

КОНТАКТИ

dog

Магазинът и офиса се намират в София, бул. Христо Смирненски 72-74, с лице към ул. Св. Наум.

Работно време от понеделник до петък , от 10.00 до 18.00ч.

тел. 0878359395.

ЗА ЗАЯВКИ - ТЕЛЕФОНИ 0878517774, 0878359395, НА ИМЕЙЛ - office@bio-energy.bg ИЛИ НА САЙТА НА МАГАЗИНА

Copyright © 2017. www.bio-energy.bg